دوره جامع قِلِق بورس

5.00 15 رای
1,900,000 تومان
ورود به وبیناردر این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره فنونی آموزش میگیری که نگاهت به بورس…
1,900,000 تومان

دوره مهندسی بورس VIP

5.00 31 رای
9,900,000 تومان
دانشجویان محترم دوره مهندسی بورسVIP در زمان مشخص شده ای که پشتیبان های آکادمی طهرانی با شما تماس گرفته اند…
9,900,000 تومان

دوره فکر اقتصادی

5.00 14 رای
290,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ما در این دوره بر آن شدیم که آموزش انواع استراتژی سرمایه…
290,000 تومان