دوره فکر اقتصادی

5.00 14 رای
290,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ما در این دوره بر آن شدیم که آموزش انواع استراتژی سرمایه…
290,000 تومان