دوره فکر اقتصادی

5.00 14 رای
335,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ما در این دوره بر آن شدیم که آموزش انواع استراتژی سرمایه…
335,000 تومان